Osobní údaje

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Uživatel webových stránek www.rastarlet.cz, které provozuje společnost Realitní agentura Starlet s.r.o., IČO 27170934, se sídlem Trojská 79/14, 182 00  Praha 8, poskytuje provozovateli své osobní údaje a další data, uděluje tímto provozovateli svůj výslovný souhlas v souladu dle ustanovení § 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“), se zpracováním uživatelem poskytnutých osobních údajů a dalších dat.
 
Uživatel poskytuje provozovateli osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonický kontakt, a další data, a to zejména za účelem kontaktování uživatele a využití služby poptávka u detailu inzerátu a možnosti nabídnutí nemovitosti, kde uživatel osloví provozovatele se zájmem o jeho služby. Uživatel pak dále vyslovuje souhlas s tím, že provozovatel je oprávněn tyto osobní údaje předat třetí osobě výlučně za účelem realizace nabízených služeb provozovatele a poptávaných uživatelem.

Souhlas se zpracováním údajů uživatel poskytuje provozovateli na dobu nutnou dle platných právních předpisů.